Rugăciune pentru unitate în comunitatea română

 

Duminică, 23 ianuarie, a avut loc la Roma în biserica San Vitale, unde este găzduită comunitatea românilor catolici, o celebrare ecumenică. La invitația părintelui paroh Isidor Iacovici au răspuns, pe lângă marele număr de credincioși, mons. Anton Lucaci, responsabil cu pastorația românilor catolici de rit latin din Italia, pr. Claudiu Pop, rectorul Colegiului greco-catolic Pio Romeno din Roma și pr. Ilie Ursache, reprezentant al Episcopiei ortodoxe a românilor din Italia. Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a fost reprezentată de dl. ambasador Bogdan Tătaru-Cazaban și de dna. Diana Bubenek-Turconi, însărcinat cu afaceri.

La cuvântul de învățătură ce a urmat proclamării Evangheliei, pr. Ilie Ursache a arătat că invitația Mântuitorului la o rugăciune autentică ce reiese din textul evanghelic trebuie luată în serios mai ales atunci când este vorba despre drumul spre unitate al creștinilor. Într-adevăr, afirma părintele ortodox, toate întâlnirile de dialog teologic, de cunoaștere reciprocă, de dialog prin fapte de caritate trebuie să aibă drept fundament stabil rugăciunea pentru unitate. Rugăciunea pentru unitate este prima modalitate de împlinire a testamentului Domnului Isus "ca toți să fie una". În același timp prin rugăciunea în comun se înfăptuiește acea îndreptare a tuturor spre Cristos, care, după spusele sf. Maxim Mărturisitorul, realizează și aproprierea reciprocă dintre creștini, asemenea razelor unui cerc ce se apropie pe măsură ce acestea se îndreaptă spre centrul cercului. Întăriți de aceste îndemnuri toți cei prezenți s-au adresat în rugăciune lui Dumnezeu pentru a implora darul unității și pentru a îndepărta toate obstacolele pe care slăbiciunea omenească le așează în calea realizării unității dintre creștini.

La sfârșitul celebrării dl. ambasador Bogdan Tătaru-Cazaban i-a salutat pe toți cei prezenți afirmându-și bucuria participării la un astfel de eveniment. Domnia sa a precizat că rugăciunea comună pentru unitate reprezintă în același timp un moment de bucurie, de coresponsabilitate și de speranță. Este vorba despre bucuria adusă de darul de a se ruga împreună, de coresponsabilitatea pe care toți o împărtășesc pe drumul spre unitatea deplină în credință și de speranța că această unitate se clădește prin participarea la asemenea momente.

Înainte de primirea binecuvântării toți credincioșii si preoții au fost invitați la celebrarea ecumenică de luni 24 ianuarie ce va fi găzduită de către comunitatea creștinilor ortodocși români din Roma.

 

Pr. Daniel Iacobuț

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Vizita episcopului de Chișinău, Anton Coșa, în comunitatea română

 

Duminică, 13 februarie, comunitatea română din Roma a avut bucuria de a primi vizita Preasfințitului Anton Coșa, episcop de Chișinău. Aflat la Roma cu ocazia Întâlnirii episcopilor prieteni ai Mișcării Focolarelor, episcopul Anton Coșa a răspuns invitației parohului comunității românești din Roma, pr. Isidor Iacovici, de a prezida Sf. Liturghie duminicală de la ora 16.00. Salutându-i pe credincioșii si preoții prezenți și din partea Episcopului Petru Gherghel, păstorul diecezei de Chișinău și-a arătat bucuria de a fi în mijlocul catolicilor din România si Republica Moldova aflați la Roma pentru a-și câștiga un trai mai decent.

În cadrul omiliei, Preasfințitul Coșa le-a dezvăluit credincioșilor înțelesul profund al cuvintelor lui Isus proclamate la Evanghelie: "dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor". Nu este îndeajuns, spunea episcopul, a îndeplini formal regulile religioase, așa cum făceau cărturarii și fariseii, ci este nevoie de a merge la inima acestor reguli, iar aceasta este iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. În lumina acestei iubiri pot fi înțelese și practicate toate îndemnurile conținute în predica de pe munte a lui Isus, relatată de evanghelistul Matei. Cu siguranță aceste îndemnuri sunt radicale, dar prin harul lui Dumnezeu și convertirea personală putem să alegem să le împlinim în viața de credință.

După ce a frânt și Pâinea Vieții și a dărui-o credincioșilor care s-a împărtășit, Preasfințitul Coșa a încurajat membrii comunității de a-și păstra și mărturisi credința în mijlocul ambientului dificil în care trăiesc. Înainte de a primi binecuvântarea arhierească, Pr. Isidor l-a felicitat pe episcop în numele comunității pentru împlinirea a 11 ani de la consacrarea episcopală și pentru cei 10 ani de existență a Episcopiei Catolice de Chișinău, iar toți i-au cântat din inimă "La Mulți Ani"! Mulțumind din suflet pentru urări, episcopul a promis că va reveni cu drag în comunitatea română din Roma.

 

Pr. Daniel Iacobuț

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Pelerinaj la sf. Margareta din Cortona

 

Nimic nu este pierdut daca se iubește cu adevărat!- Așa s-ar putea sintetiza experiența Sf. Margareta din Cortona care, datorită harului iubirii, reușește să dea o nouă direcție propriei vieți ajungând pe cele mai înalte culmi ale misticismului și carității celei mai curate.

Comunitatea catolică din Roma sub îngrijirea Pr. Isidor Iacovici, a organizat duminică 6 martie un pelerinaj pe urmele Sf. Margareta din Cortona. Grupul de pelerini în număr de 80 a fost însoțit de Pr. Anton Damian și Pr. Mihail-Daniel Farcaș.

Dornici de a-l întâlni pe Dumnezeu, ne-am unit rugăciunile noastre cu Sf. Margareta din Cortona în catedrala dedicată ei. O mare bucurie ne-a oferit-o venerarea relicvei Sf. Margareta al cărui trup neputrezit se găsește la altarul principal din catedrală, de asemenea si răstignitul din lemn care de atâtea ori a vorbit sfintei: Ce vrei de la mine sărăcuțo?, a întrebat-o Isus. Și Margareta a răspuns: Doar pe tine Doamne!

Și pentru ca acest pelerinaj să fie rodnic și să producă bucurie, după sacramentul reconcilieri cu Tatăl ceresc, a urmat Sf. Liturghie în biserica franciscană din Cortona unde ne-am întâlnit cu frații preoți franciscani români care își desfășoară activitatea pastorală acolo. Pr. Marius Căliman a explicat originea biserici franciscane din Cortona și relicvele prețioase care se găsesc in biserică: cel mai mare fragment care se află în Europa din lemnul cruci lui Cristos și haina sf. Francisc din Assisi.

În iubirea sa imensă Dumnezeu ne-a dăruit prin mijlocirea sfinților haruri pe care nu le vedem, însă le simțim în inimă și pe care le putem dărui și altora.

 

Pr. Daniel Iacobuț

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Roma: Românii au "incendiat" Roma

 

Duminică, 8 mai 2011, s-a desfășurat la Roma cea de-a XX-a ediție a "Sărbătorii popoarelor" - "Festa dei popoli", organizată de către Conferința Episcopală Italiană, Oficiul pentru Migranți din cadrul Vicariatului de Roma, Congregația Părinților Scalabrinieni și capelaniile străine din Roma. Din partea comunității române au fost prezenți parohul acesteia, pr. Isidor Iacovici, preoții Daniel Iacobuț și Damian Anton, OFMConv, aflați la studii la Roma, precum și un mare număr de credincioși.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de către secretarul general al Conferinței Episcopale Italiene, Excelența Sa Mons. Mariano Crociata, episcop emerit de Noto.

Evenimentul în sine a cuprins două părți; pe de o parte a fost sfânta Liturghie, celebrată în bazilica "Sfântul Ioan din Lateran", iar pe de alta a fost momentul de sărbătoare de după sfânta Liturghie.

În carul sfintei Liturghii, celebrantul principal a subliniat importanța evenimentului ca atare, rolul comuniunii care trebuie să fie între creștinii de pretutindeni prezenți la Roma, între ei și între ei și Cristos, ca și aportul pe care fiecare comunitate în parte îl poate aduce la îmbogățirea patrimoniului cultural-religios al Bisericii Romei.

Partea a doua, desfășurată pe esplanada bazilicii "Sfântul Ioan din Lateran", a avut ca protagoniști artiști din circa 25 de țări. Dintre aceștia, cei mai așteptați, au fost, bineînțeles, românii; cu dansurile și cu sarmalele lor. Anul acesta au fost prezente două grupuri de dansatori români: "Plai mioritic" și "Dor călător".

E puțin spus că muzica populară românească reușește să miște și cele mai comode persoane. La Roma, la "Sărbătoarea popoarelor", cele două grupuri românești au reușit să "incendieze" pur și simplu piața. Românii prezenți în piață, în proporție de 60-70 %, dar și o mare mulțime de "amatori" s-au prin în horă, iar bătutele moldovenești au ridicat la propriu mulțimea în picioare.

La Roma, românii au dovedit și anul acesta că mult mai multe sunt aspectele pentru care trebuie să fim apreciați, decât cele pentru care să fim arătați cu degetul.

 

Pr. Felician Tiba

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Prima Sfântă Împărtășanie

 

Duminică, 22 mai, comunitatea catolicilor români din Roma a trăit un moment de intensă bucurie în credință: Prima Sfântă Împărtășanie a 22 copii. Celebrarea acestui eveniment în cadrul timpului pascal a arătat tuturor credincioșilor că întâlnirea cea mai profundă și autentică cu Isus cel Înviat are loc prin împărtășirea din Pâinea Vieții și Potirul Mântuirii, cu Trupul și Sângele lui Cristos. Pe drumul pregătirii pentru această sărbătoare cei 22 de copii, 9 din comunitatea din San Vitale și 13 din comunitatea din Grotte Celoni, au fost însoțiți de pr. paroh Isidor Iacovici, precum și de sr. Alina Ignat, la S. Vitale, iar la Grotte Celoni, de sr. Maria-Ingrid Arbonos și Adriana Solomon. Evidentele emoții ale copiilor și familiilor lor au mărit fervoarea participării la Sfânta Liturghie și au dat celebrării o deosebită notă de căldură și vitalitate.

În cadrul omiliei, pr. paroh i-a ajutat pe copii să descopere și mai mult iubirea Prietenului lor cel mai mare, Isus, care dorește să devină tot mai prezent în viața lor și de aceea li se dăruiește mereu în Taina Euharistiei. Primirea lui Isus în Sfânta Împărtășanie reprezintă de asemenea primirea unei puteri dumnezeiești care ajută în învingerea răului și păcatului, așa cum arată și exemplul sfântului Dominic Savio. Spre finalul cuvântului de învățătură, pr. Isidor le-a amintit copiilor și familiilor lor că această sărbătoare nu înseamnă în primul rând un punct de sosire, ci un nou început în viața lor de credință, primul dintr-un lung șir de momente de împărtășire cu Cristos.

Punctul culminant al participării la Sfânta Liturghie a fost, bineînțeles, cel al împărtățirii copiilor din Sfânta Taină. Hainele lor de sărbătoare semnificau tocmai sărbătoarea din sufletele lor în momentul primirii lui Cristos Euharisticul. La sfârșitul Liturghiei unul dintre copii a mulțumit tuturor celor care i-au însoțit pe acest drum și, în același timp, a adresat părinților rugămintea de a-i ajuta să retrăiască acest moment în fiecare duminică aducându-i la biserică, în ciuda distanțelor mari pe care trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la Casa Domnului.

 

Pr. Iacobuț Daniel

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Administrarea Mirului în comunitatea românilor

 

Șaptezeci de copii ai familiilor romano-catolice române din Roma și din împrejurimi au primit sacramentul Mirului din mâna PS Aurel Percă, duminică, 29 mai 2011.

Evenimentul a avut două etape; mai întâi s-a celebrat sfânta Liturghie în comunitatea din Grotte Celoni, apoi la comunitatea din San Vitale. Printre concelebranți s-au numărat pr. Isidor Iacovici, parohul comunității românilor catolici din Roma și decan pentru Italia-sud, Mons. Anton Lucaci, responsabil cu programul în limba română la Radio Vatican, pr. Mihai Roca, responsabil cu pastorația românilor din Dieceza de Palestrina, ca și preoții prezenți la studii la Roma.

Pentru a simți și a trăi la propriu marele eveniment al coborârii Duhului Sfânt, cu cele șapte daruri, candidații pentru sacramentul mirului au fost însoțiți în drumul lor formativ, pe lângă "ochiul atent" al părintelui paroh, Isidor Iacovici, care a și garantat pregătirea lor și de sr. Alina Ignat, din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", de sr. Marie-Terese, din Congregația "Surorile Franciscane" din Caranșebeș, care i-au pregătit pe copiii din comunitatea "San Vitale", de sr. Maria-Ingrid Arbonos, din Congregația "Fiicele și Fiii Inimii Neprihănite a Mariei" și de cateheta Adriana Solomon, care i-au pregătit pe copiii din comunitatea Grotte Celoni.

Celor 58 de copii și tineri de copii din Roma li s-au alăturat, la celebrarea din Grotte Celoni, spre a le fi conferit sacramentul Mirului, și 12 copii din comunitățile Diecezei de Palestrina.

La predică PS Aurel a vorbit copiilor, părinților, nașilor, dar și celorlalți creștini prezenți despre importanța sacramentului Mirului pentru cei botezați, despre harurile pe care le presupune acest sacrament, ca și despre misiunea pe care o au creștinii o dată cu primirea celor șapte daruri ale Duhului Sfânt.

Din culisele pregătirii acestor copii, a reieșit "setea" lor după cunoașterea tezaurului credinței, dar și dorința de a fi motivați mai mult spre a întâmpina mai ușor dificultățile noi pe care le înfruntă o persoană în zilele noastre.

"Trebuie să fiți asemenea soldaților, spunea Preasfințitul Percă. A primi sacramentul Mirului presupune asumarea Botezului, confirmarea lui. Cel care a primit Mirul trebuie să fie gata oricând ca, asemenea apostolilor, să dea cont despre credința lui".

Faptul că și de data aceasta părinții au parcurs alături de copii, chiar și 200 km pentru a primi sacramentul Mirului, dar și spre a se pregăti sârguincios pentru acest mare eveniment, demonstrează, dacă mai era nevoie, că rugăciunea învățată pe "genunchii" mamei, catehismul știut din "scoarță în scoarță", pregătirea din holul sau turnul bisericilor, toate acestea continuă să dea roade și să treacă de la părinți la copii. În general darul primit își găsește desăvârșirea dacă este împărțit la cât mai mulți. Duhul Sfânt, darul Tatălui, împărțit cu generozitate de Biserică, prin rugăciunea de implorare și prin ungerea cu sfânta crismă, de-a lungul istoriei Bisericii a fost împărțit la atâția. Copiii și tinerii românilor catolici din Roma și împrejurimi, prin primirea sacramentului Mirului s-au învrednicit să-l primească pe Duhul Sfânt cu cele șapte daruri ale sale. De acum va rămâne pentru ei ca și o datorie misiunea de a împărți din Darul primit...

 

Pr. Felician Tiba

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Tinerii din Roma pe urmele sfântului Francisc

 

Tinerii din Parohia "San Vitale", Roma, însoțiți de pr. paroh Isidor Iacovici și de preoții Daniel Iacobuț și Felician Tiba, au pornit cu multă credință, entuziasm și voie bună joi, 2 iunie 2011, spre Assisi, pe urmele sfântului Francisc și ale sfintei Clara. Cei 43 de tineri au avut ocazia să viziteze "Cetatea Păcii", unde au văzut Sacro Convento, cu Bazilica "Sfântului Francisc", Bazilica "Sfânta Clara" și Bazilica "Santa Maria degli Angeli" (Porțiuncula).

Ne-am trezit devreme, ne-am gătit frumos și de dimineață am pornit la drum cu direcția Assisi. Ca să începem ziua și călătoria cu bine, am meditat împreună misterele de lumină, animând rozariul cu cântece închinate sfintei Fecioare Maria. Îndată ce am ajuns, ne-a întâmpinat un aer de pace și de liniște, care te deconecta de tot ce înseamnă viața de zi cu zi. Ne-am pregătit apoi pentru sfânta Liturghie, pe care, datorită părinților franciscani români prezenți la Sacro Convento, am celebrat-o într-o capelă deosebită. Celebrant principal a fost pr. Daniel Iacobuț.

La predică, pr. Felician ne-a vorbit despre cum sfântul Francisc a mers mereu în profunzime, a văzut ce era pozitiv și nu ce era negativ. Este un mod de a vedea care își găsește originile tocmai în primele pagini ale Sfintei Scripturi, acolo unde se vorbește despre crearea omului. Când Dumnezeu a creat femeia și a adus-o în fața lui Adam, acesta e exclamat: "Os din oasele mele și carne din carnea mea" (Gen 2, 23). Ceea ce înseamnă că nu trebuie să ne oprim la suprafață, la carne, așa cum se procedează deseori în societatea în care trăim, ci trebuie să mergem în profunzime, dincolo de ceea ce se vede în aparență. Oasele sunt cele care constituie stabilitatea fizică a persoanei, carnea doar le îmbracă și e mereu schimbătoare. Același lucru l-a făcut sfântul Francisc. Printre atâția "reformatori" care au dezbinat Biserica, sfântul Francisc este modelul de "reformator" care o unește și mai mult, care privește ceea ce e esențial, ceea ce funcționează și nu ceea ce nu funcționează. El dorea ca toate sufletele să se mântuiască și făcea tot ce îi stătea în putere să se întâmple așa.

Ne-a vorbit apoi despre spiritualitatea "assisiană" pornind de la înțelesul numelui orașului Assisi, care este un "A..." urmat de un dublu "Si! Si!", un "Da" întărit, ceea ce reprezintă generozitatea, pe care, prin calea sărăciei aleasă de Francisc, ne deschide spre ceilalți fără rezerve. Lumea poate și trebuie să fie văzută și din alt punct de vedere. Dincolo de ce se vede este un mister special, care trebuie văzut cu "ochiul lui Dumnezeu". Să-l lăsăm pe Dumnezeu să vadă prin noi și noi cu ajutorul lui să vedem lumea. Lumea este caracterizată de superficialitate, dar noi trebuie să căutăm capacitatea de a pătrunde realitatea cu ochii curați ai lui Adam, acel Adam care încă nu făcuse experiența păcatului. După aceste cuvinte, am continuat sfânta Liturghie, rugându-ne și cântând împreună, preamărindu-l pe Dumnezeu.

Am ascultat apoi câteva cuvinte despre viața sfântului Francisc și despre basilica pe care urma să o vizităm. În acest sens, ghid ne-a fost pr. Ciprian Ban, OFMConv. "Francisc, spunea părintele Ciprian, a încercat să imite întru totul viața lui Isus. Suferința lui Isus, prin stigmatele primite, a devenit suferința lui Francisc, sărăcia, ascultarea față de voința Tatălui și curăția au devenit căi pe care se ajunge mai ușor la mântuire". Ne-a explicat apoi cum a fost construită bazilica; cum un "strat-etaj", datorită numărului mare de pelerini, l-a recerut pe celălalt. Așa s-a ajuns la trei "bazilici".

După ce am trăit o dimineața atât de intensă, a venit și momentul mult așteptat al prânzului, în care fiecare a "savurat" ceea ce a adus de acasă sau ceea ce au adus alții de acasă. Am împărtășit împreună și acest moment, dupa care am vizitat propriu-zis Bazilica "Sfântul Francisc" și apoi Bazilica "Sfânta Clara". Ultima oprire a fost Basilica "Santa Maria degli Angeli", unde se află bisericuța Porțiuncula, singura "biserică în biserică". Pe poarta Porțiunculei, ca semn al indultului special primit din partea papei, în ceea ce privește indulgența plenară care se poate obține aici, mai ales pe 2 august, se găsește scris: "Aceasta este poarta cerului", aceasta și pentru faptul că Francisc își dorea ca toți oamenii să ajungă în cer.

Fiecare dintre noi a învățat multe în acestă zi, iar la întoacerea acasă a purtat cu sine ceva special; un gând pozitiv, un souvenir, o hotărâre bună etc. Întâlnirea cu un sfânt nu te lasă neschimbat. Viața sfântului Francisc ne poate învăța multe pentru a ne trăi și noi viața cât mai bine. La sfârșit, întorcându-ne spre Roma, cu toții am mulțumit părintelui Isidor Iacovici, promotorul acestui eveniment deosebit, pentru darul făcut și l-am asigurat că în ceea ce ne privește, vom căuta să rămânem mereu aproape de Cristos și de Biserica lui.

Iar gândul care ne-a pătruns pe toți a fost fără îndoială acela de a ne reîntoarce și cu altă ocazie în frumosul și liniștitul oraș al păcii, Assisi.

Tuturor, "Pace și bine!"

 

Alexandra Cojan

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Padova: Comunitatea românilor din Roma, în pelerinaj la sfântul Anton

 

Un grup de 50 de catolici români din Parohia San Vitale (Roma), însoțiți de părintele paroh Isidor Iacovici, au făcut, în zilele de 18 și 19 iunie 2011, un pelerinaj la Padova, orașul sfântului Anton. Cu aceasta ocazie, pelerinii au avut posibilitatea de a se ruga la mormântul sfântului Anton, de a vedea diferite relicve aparținând sfântului și de a participa la sfânta Liturghie celebrată în bazilică împreună cu comunitatea românilor din Padova.

Cu mic cu mare am urcat nerăbdători în autocarul care urma să ne poarte pe urmele sfântului Anton. Așadar, am început pelerinajul nostru recitând rozariul și cântând binecunoscutele cântece închinate sfântului Anton (și nu numai), cu o atmosferă deosebită, "condimentată" din când în când cu câte o glumă, îndeosebi din partea parohului nostru, părintele Isidor Iacovici, care pe tot parcursul pelerinajului a fost un păstor care își îndrumă turma pe drumul cel bun.

Călătoria noastră cu autocarul a decurs normal sub protecția sfântului Anton și nu ne-au lipsit nici popasurile care ne-au mai dezmorțit picioarele.

Am ajuns la Padova cu o emoție nedescrisă, așa cum, de altfel, această emoție își face simțită prezența de fiecare dată când se merge într-un asemenea loc atât de special. Ajunși în mult așteptata Padova, spre seară, ne-am cazat și am dat buzna în bazilica aflată la o "aruncătură de băț" de locul unde am fost cazați.

Intrând în bazilică, am rămas surprinși de numărul foarte mare de credincioși, care explorau fiecare colțișor, oarecum cu aviditate. Am putut vedea o parte din relicvele expuse și bineînțeles mormântul lui. Mai apoi, părintele paroh a celebrat sfânta Liturghie, după care am explorat puțin orașul.

A doua zi, am avut fericita ocazie de a participa la sfânta Liturghie împreună cu comunitatea românilor din Padova. În cadrul sfintei Liturghii am asistat la sărbătoarea a patru perechi care au împlinit venerabila vârstă de 25 ani de la căsătorie.

Am avut parte cu toți de emoții peste emoții în aceste două zile. A fost o experiență de neuitat. Acest pelerinaj, ne-a oferit acea bogăție spirituală de care aveam atâta nevoie. Cred că toți cei care au participat la acest pelerinaj au simțit ceva special, nu poți rămâne indiferent oricât de nepăsător ai fi! În speranța că ne vom reîntoarce și cu altă ocazie, încerc să reflectez mai mult la cele văzute, îndeosebi la cele simțite.

 

Cristina Călărașu

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Nimic nu e imposibil pentru cine se roagă

 

Cuvântul lui Isus din Evanghelie, "pentru Dumnezeu nimic nu e cu neputință" este binecunoscut tuturor. Dar cu ocazia ultimei călătorii întreprinse de un grup de credincioși din comunitatea română din Roma am descoperit o modalitate nouă de a transmite același mesaj: nimic nu e imposibil pentru cine se roagă.

Este vorba de călătoria spre un loc care în ultimii treizeci de ani a devenit o oază de rugăciune și de pace, Medjugorje. Cum încă nici Biserica nu s-a pronunțat asupra aparițiilor Sfintei Fecioare din acel loc, scopul călătoriei noastre nu era acela de a căuta miracole sau viziuni ci de a face o experiență puternică de credință și rugăciune. Și așa a și fost. În cele trei zile ale prezenței noastre acolo, 2-5 octombrie, am putut să descoperim că rugăciunea în general, dar mai ales rugăciunea prin mijlocirea Sf. Fecioare poate împlini în sufletele oamenilor cel mai mare miracol: convertirea la iubirea lui Dumnezeu. De aceea nimic nu e imposibil pentru cine se roagă, pentru că prin rugăciune creștem în credință și descoperim puterea iubirii lui Dumnezeu în colțurile cele mai nebănuite ale vieții noastre. Rugăciunea rozariului, Sfânta Liturghie, parcurgerea Căii Crucii, practici cunoscute tuturor, au fost redescoperite ca o rugăciune a inimii în care Duhul Sfânt este principalul actor și nu cel care se roagă.

Într-adevăr majoritatea cuvintelor care au întreprins acest drum de rugăciune sunau cam așa: "niciodată până acum nu m-am rugat atât de mult în așa de scurt timp și cu atâta ușurință", "bunul Dumnezeu mi-a dăruit prin rugăciune o bucurie și o pace până acum necunoscute", "prin rugăciune am ajuns să mă spovedesc după 20 de ani de indiferență față de sacramente". Cred că astfel de mărturii reflectă tocmai dorința Sf. Fecioare Maria, a cărei prezență devenea acolo aproape palpabilă, de a ne conduce pe toți la iubirea Fiului său, la convertire.

Am simțit această prezență de altfel pe întregul parcurs al drumului nostru care a trecut pe la Sanctuarul din Loreto, sanctuarul Chipului Sfânt din Manopello și sanctuarul "Micul Lourdes" din Croația. De aceea în bucuria credinței, suntem convinși că "nimic nu e imposibil pentru cine se roagă".

 

Pr. Daniel Iacobuț

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Roma: Primiția părintelui Iulian Butnaru FDP

 

Pr. Iulian Butnaru, FDP, a celebrat, în ziua de duminică, 9 octombrie 2011, prima sa sfântă Liturghie alături de comunitatea română catolică care se află în Cetatea Eternă. Sărbătoarea a avut loc în biserica "San Vitale", la altarul și în prezența credincioșilor pe care, încă de când era seminarist, le-a slujit cu multă disponibilitate.

Au fost prezenți pr. Isidor Iacovici, parohul comunității, cel care i-a stat mereu aproape noului preot, pr. Alessandro Lembo, vicerectorul casei la care noul preot locuiește, dar și un mare număr de preoți care slujesc sau studiază la Roma.

Pr. Iulian Butnaru, FDP, s-a născut la 8 mai 1984, la Adjudeni - Neamț. A urmat cursurile Școlii generale din Adjudeni, ale Liceului nr. 4 din Roman, cele filozofice la Seminarul "Sf. Iosif" din Iași. A făcut noviciatul la Velletri-Italia, o parte a cursurilor teologice la Facultatea Pontificală Saleziană din Roma, doi ani de pastorație la Iași, în cadrul casei "Don Orione", terminând cursurile teologice la aceeași universitate saleziană din Roma. A fost hirotonit preot pentru Congregația "Don Orione" - "Mica Operă a Divinei Providențe" la 29 iunie 2011, la Iași, prin impunerea mâinilor Excelenței Sale, Mons. Petru Gherghel, episcop de Iași.

În cadrul predicii, pe care a ținut-o chiar preotul primițiant, pe lângă cuvântul profund de zidire pe care l-a transmis credincioșilor prezenți, pr. Iulian a vorbit și despre "slujitorii" pe care la rândul său Dumnezeu i-a trimis pe parcursul timpului de pregătire pentru a-l încuraja și susține în vederea împlinirii în el a planului lui Dumnezeu. "Și au fost mulți, a continuat părintele Iulian, mulți și generoși în a-și face partea lor. Exemplul și încurajarea lor continuă m-au făcut să merg mereu înainte, indiferent de greutatea drumului. Iar astăzi sunt aici să mulțumesc; lui Dumnezeu, fraților din congregație, părintelui Isidor, celorlalți preoți și dumneavoastră, dragi credincioși, care m-ați înconjurat mereu cu iubire".

La rândul său, pr. Isidor Iacovici a mulțumit noului preot pentru sacrificiul, dar și pentru disponibilitatea și libertatea de care a dat dovadă răspunzând chemării lui Dumnezeu, asigurându-l că "nu există o vocație și un răspuns mai nobil decât cel la preoție, dar care, dincolo de aparenta frumusețe, presupune o mare și continuă responsabilitate".

Pr. Iulian Butnaru va continua la Roma studiile sale teologice, axându-se în mod special pe teologia biblică.

 

Pr. Felician Tiba

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

O zi pentru a-și descoperi talanții

 

Duminică, 16 octombrie, tinerii comunității române de la biserica San Vitale au avut posibilitatea de a trăi împreună o zi la casa de noviciat a congregației Don Orione, la Velletri. A devenit deja o tradiție ca la începutul fiecărui an pastoral să aibă loc o asemenea ieșire pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună în numele credinței și al tinereții.

Au fost două momente importante: prima parte a zilei a fost dedicată creșterii în credință. De aceea a fost propus tinerilor să învețe cum să facă o lectio divina, adică o lectură meditată a Cuvântului lui Dumnezeu care să ajungă să dea culoare vieții de fiecare zi. Fragmentul ales a fost parabola talanților (Mt 25, 14-30). După o scurtă introducere tinerii au avut la dispoziție un timp de tăcere pentru a lăsa ca textul biblic să poată vorbi inimii lor. Apoi împărțiți în trei grupuri, câte culori sunt în drapelul României, au avut posibilitatea de a împărtăși propriile reflecții. Toți au rămas surprinși de bogăția de semnificații pe care le-au descoperit, dar mai ales și-au redescoperit talanții primiți de la Dumnezeu și s-au decis să caute să-i pună la dispoziția celorlalți, care e cea mai bună valorizare a unui dar. Momentul formativ a continuat apoi cu Sf. Liturghie care a fost și la propriu, a fost celebrată la ora 12, dar și la figurat centrul zilei.

Al doilea moment al zilei a fost dedicat bucuriei de a sta împreună, de a pregăti masa de la care nu au lipsit micii și cârnăciorii românești, dar și de a face puțin sport. Aici nu a fost nevoie de multe invitații pentru ca veselia să explodeze și să contamineze și pe gazdele noastre, preoții și novicii din congregația Don Orione care locuiesc acolo. Unii au preferat să cânte, alții să joace ping pong, fotbal sau volei, oricum nimeni nu a avut timp să se plictisească. Către sfârșitul zilei, când se apropia ora plecării, tinerii au putut să-și reamintească și de dansurile noastre populare. La momentul plecării am mulțumit mult gazdelor noastre dar și bunului Dumnezeu pentru minunata zi, minunatul talant, pe care tocmai ni-l oferise.

 

Pr. Daniel Iacobut

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Familia, indiferent de provocări

 

Duminică, 23 octombrie 2011, pentru câteva familii de români catolici, care lucrează la Roma, va rămâne o dată de referință, deoarece, în cadrul Sfintei liturghii din această zi, au celebrat 10, respectiv, 15, 20, 25 și chiar 30 de ani de căsătorie.

Inițiatorul acestui proiect, Pr. Isidor Iacovici, parohul comunității de români catolici din Roma, nu a făcut un secret din faptul că ideea i-a venit în urma participării la cursurile de formare pentru preoți, cursuri care au avul loc în vară la Seminarul "Sf. Iosif" din Iași, dar și inspirat de Anul familiei care se desfășoară în acest moment în Dieceza de Iași.

Momentul a fost emoționant și pentru faptul că, spre deosebire de acum10, respectiv, 15, 20, 25 și chiar 30 de ani, nu mai eram doar noi doi, alături de rude, ci de data aceasta, alături de noi, au fost copiii noștri, cei pentru care, la momentul respectiv, am promis că-i vom primi cu dragoste, dacă Dumnezeu va binevoi să ni-i dea.

A fost pentru noi și un moment de bilanț. Părintele Isidor, la predică, ne-a vorbit despre Isus care "a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit" (In 1,11), dar și despre Isus care " creștea în înțelepciune, statură și har, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor" (Lc 2,52).

"Ai săi", spunea părintele, suntem noi, cei botezați, sunt familiile, dar l-am primit noi și îl primim noi cu adevărat pe el, sub orice formă ar veni la noi? Îl primim în copiii pe care Dumnezeu ni-i trimite, în soțul sau soția alături de care suntem chemați să împărtășim darul iubirii? Și apoi, copiii noștri, cresc asemenea lui Isus, în înțelepciune, statură și har, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Sunt ei edificați în creșterea lor de exemplul părinților? Cum cresc copiii noștri astăzi? Nu cumva cresc doar în statură, fără a mai crește și în înțelepciune și în har? Evenimentul a fost celebrat de către șase familii la biserica din Grotte Celoni și de către trei familii la biserica "San Vitale".

La sfârșit, părintele Isidor a dăruit celor care sărbătoreau jubileul de argint câte o binecuvântare specială din partea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, iar celorlalte familii, icoane cu Preasfânta Fecioară Maria, Regina familiei, cu Fericitul Ioan Paul al II-lea, care a iubit atât de mult familia, câte un rozariu pentru cei doi soți și ciocolată pentru copii.

Sfântă Familie de la Nazaret, tu ai fost emigrantă în Egipt, asemenea nouă care suntem împrăștiați în toate colțurile lumii. Tu ai simțit bucuria, dar și greutățile vieții de familie, ocrotește și însoțește familiile noastre cu prezența mereu iubitoare a lui Isus, cel care ne-a unit, ne dă forță, ne ridică atunci când am căzut, dar pe care dorim să-l întâlnim într-o zi în împărăția lui.

 

Fam. Mihai și Marina BALASCA

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Episcopi români prezenți la hramul comunității române din Roma

 

Joi, 8 decembrie, cu ocazia hramului comunității românilor catolici de la "San Vitale", din Roma, IPS. Dr. Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit de București și PS. Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, au sărbătorit printr-o Sfântă Liturghie solemnă aniversarul consacrării episcopale. Evenimentului i s-au alăturat un mare număr de preoți, dar și ambasadorul român pe lângă Sfântul Scaun, domnul Bogdan Tataru-Cazaban, ca și ambasadorul român pe lângă statul italian, domnul Răzvan Rusu.

Atmosfera părea desprinsă din una dintre comunitățile noastre mari de acasă. Oameni îmbrăcați în port național, cu flori în mâini, cu zâmbetul pe buze, oameni care au lăsat pentru un moment munca, dar și oboseala și au venit să-și întâmpine și să-și sărbătorească ierarhii. La începutul Sfintei Liturghii, Pr. Isidor Iacovici, parohul comunității, i-a salutat pe cei doi episcopi în numele tuturor celor prezenți, le-a urat bun venit în Cetatea Eternă și și-a exprimat bucuria sinceră pe care o experimentează românii catolici din Roma ori de câte ori sunt vizitați de către episcopii sau preoții de acasă.

Celebratul principal, PS. Aurel Percă, i-a invitat apoi pe toți cei prezenți să participe cu bucurie și cu evlavie la sărbătoarea Mamei noastre cerești, neprihănit zămislită.

După ce a proclamat evanghelia, IPS. Dr. Ioan Robu, folosindu-se de pictura care îl reprezintă pe Isus bătând la o ușă fără mâner, a vorbit în cadrul predicii despre rolul pe care îl are fiecare credincios în a-i deschide poarta inimii din interior. Maria, spunea arhiepiscopul, ea a fost prima care, mai întâi în credință, apoi în concret, i-a deschis larg poarta inimii Fiului lui Dumnezeu, meritându-și astfel titlul de "Neprihănit Zămislită.

În încheiere, cu același entuziasm, credincioșii prezenți au cântat La mulți ani episcopilor sărbătoriți, care, la rândul lor, au mulțumit și i-au încurajat în "greutățile de fiecare zi".

O mulțumire aparte a fost făcută mons. Daniele Micheletti, parohul comunității italiene, care, nu doar că este gazdă pentru comunitatea română, dar se bucură cu adevărat ori de câte ori îi vede pe români adunați pentru Sfânta Liturghie.

Și cum putea să se termine ziua de hram, dacă nu cu tradiționalele sarmale și cu rumenii cozonaci pregătiți și aduși cu atâta disponibilitate din partea gospodinelor noastre române.

 

Pr. Felician Tiba

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Roma: "Rețeta" unui Crăciun complet

 

Duminică, 11 decembrie, cu doar o zi înaintea Simpozionului dedicat aniversarului morții episcopului martir Anton Durcovici, după sfânta Liturghie de la ora 16.00, comunitatea "San Vitale" a trăit un moment de intensă bucurie, asistând la concertul de colinde.

După ce a sărbătorit-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Neprihănit Zămislită, patroana comunității "San Vitale", după ce au sărbătorit aniversarul arhiepiscopului dr. Ioan Robu și a episcopului Aurel Percă întru episcopat, comunitatea românilor catolici din Roma a continuat maratonul manifestărilor sărbătorești.

Duminică, 11 decembrie, în "duminica gaudete sau a bucuriei", după sfânta Liturghie celebrată în comunitatea din Ladispoli și după cea din Casilina-Grotte Celoni, PS Aurel Percă a binevoit să celebreze din nou la comunitatea "San Vitale", alături de care a participat apoi la concertul de colinde organizat de către tinerii comunității, dar și de corul din Casilina.

În cadrul predicii Preasfințitul, prin explicarea lecturilor și a psalmului și folosindu-se de două exemple simple, a arătat că adevărata bucurie este acolo unde "nu suntem lipiți de cele pământești. Adevărata bucurie, a continuat Preasfințitul ne-o învață Maria, fecioara care a trăit într-un mod atât de simplu, dar care s-a învrednicit să-l aducă lumii pe Isus, bogăția supremă".

La sfârșitul sfintei Liturghii a urmat concertul de colinde, susținut de către corul de tineri al bisericii "San Vitale" și de corul comunității din Casilina.

E inutil de spus ce înseamnă pentru românii de la Roma și cred că și din altă parte a globului pământesc, un concert de colinde pe pământ străin. Când ți se derulează în fața ochilor minții ieslea Pruncului din Betleem, Maica Sfântă, cu Iosif alăturea, colindătorii și colindele noastre clasice de acasă, clinchetul de clopoței, neaua care ninge și nu-l atinge pe Prunc, magii, păstorii, merele, nucile, cozonacii și sarmalele aburinde, gutuiele din geam sau casa cu pridvor, nu-ți vine să spui decât: "E aproape Crăciunul! Ce minunat este Dumnezeu că ne-a oferit Crăciunul! Ce bine că există Pruncul din ieslea de la Betleem!"

Însă, pentru a nu rămâne în "lumea de vis", e lesne de înțeles că pentru fiecare din momentele derulate în favoarea credincioșilor noștri români din Roma s-a depus un efort deosebit. Le-au stat alături parohul comunității, pr. Isidor Iacovici, pr. Daniel Iacobuț, care a pregătit corul tinerilor de la biserica "San Vitale", dl. Leopold Cadar, dascălul comunității din Casilina, ca și doamna Marina Balașcă.

Și pentru că orice "rețetă", ca să fie completă, are nevoie de "cireașa de pe tort", la sfârșitul colindelor, frumos armonizate cu orga, cu chitara și cu vocile celor care au compus cele două coruri, pr. Isidor Iacovici, "în stilu-i unic" a cântat două colinde deosebite, care au fost mai mult decât "o cireașă" sau o "gutuie", așa cum a colindat. Interpretându-le, a stors pur și simplu lacrimi, lacrimi de nostalgie, de dor, de iubire... pentru tot ceea ce înseamnă: "A fost o dată... părinți, casa părintească, gutuiele de pe geam sau de pe dulap..."

Pe final, purtând și salutul celor de "acasă", PS. Aurel Percă, a mulțumit tuturor celor care au colindat, a salutat autoritățile civile prezente în public și a dorit tuturor celor prezenți un Crăciun binecuvântat.

 

Pr. Felician Tiba

 

Pentru mai multe fotografii de la acest eveniment vizitați "Galeria foto".

(...back)  

 

Roma: Simpozion dedicat memoriei episcopului Anton Durcovici

 

Luni, 12 decembrie, a avut loc la Roma, în sala de conferințe a Accademia di Romania, simpozionul cu tema: "Il Vescovo Anton Durcovici (1888-1951) a 60 anni dal martirio" - "Episcopul Anton Durcovici (1888-1951) la 60 de ani de la martiriu", organizat de Ambasada României în Italia, Ambasada României la Vatican și Accademia di Romania din Roma.

Simpozionul a avut loc în prezența înaltelor oficialități bisericești române, respectiv ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop de București, și PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, precum și a reprezentanților diplomatici ai statului român în Italia, respectiv domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, și a reprezentantului domnului Răzvan Rusu, ambasador al României pe lângă statul italian. Simpozionul a fost moderat de prof. Mihai Bărbulescu, directorul Academiei Române de la Roma, căruia i-a aparținut cuvântul de deschidere. Au urmat mesajele domnului Bogdan Tătaru-Cazaban și cel al reprezentantului domnului Răzvan Rusu, care au evidențiat însemnătatea evenimentului și a personalității episcopului Durcovici.

Simpozionul propriu-zis a constat în trei conferințe, în vizionarea unui film documentar despre viața episcopului martir și într-o expoziție de fotografie cu aceeași tematică.

Prima conferință cu tema "Episcop Anton Durcovici: de la leagăn la mormânt" a fost ținută de pr. drd. Alois Moraru, paroh și pasionat cercetător al istoriei recente. Pr. Moraru a prezentat în linii mari biografia episcopului Durcovici. Printr-o excelentă încadrare a biografiei episcopului în contextul istoric și politic al vremii, pr. Moraru a oferit auditoriului o cheie de înțelegere a principalelor evenimente care au marcat existența episcopului martir.

A doua conferință a fost susținută de pr. dr. Fabian Doboș și a avut ca titlu: "Episcopul Anton Durcovici: model de fidelitate față de Dumnezeu și față de Biserică". În conferința sa. Pr. Doboș e evidențiat pe de o parte semnificația anilor petrecuți de Anton Durcovici la Roma, urbea < spre care duc toate drumurile >, iar pe de altă parte profilul spiritual al episcopului Durcovici. Conferința a accentuat fidelitatea episcopului față de Dumnezeu și față de oameni, o fidelitate care nu i-a permis să ajungă la compromisuri cu puterea comunistă ateistă. A fost evocată de asemenea atitudinea plină de demnitate a episcopului în fața celor care l-au urât și l-au făcut să sufere până la moarte.

A treia conferință a fost susținută de pr. dr. Wilhelm Dancă și a avut ca titlu: "Episcop Anton Durcovici: teolog și păstor". Ca un pasionat cercetător al parcursului teologico-cultural al episcopului Durcovici, pr. Dancă a evocat, într-o expunere bine articulată, personalitatea culturală a lui Anton Durcovici. Ampla deschidere teologică a episcopului, reflectată în aprofundarea diferitor domenii teologice, dar și deschiderea spre cultura vremii, i-a atras pe mulți din intelectualii Bucureștiului de atunci, care au găsit in Anton Durcovici un maestru și un ghid spiritual. Aceasta deschidere teologică și culturală a marcat în manieră definitorie profilul pastoral al preotului și episcopului Durcovici. O colecție de câteva "mărgăritare" ale gândirii teologice și pastorale ale episcopului Durcovici a concluzionat a treia conferință.

A urmat vizionarea unui film documentar care a completat imaginea pe care cei trei vorbitori au oferit-o despre episcopul martir Anton Durcovici. Simpozionul a evidențiat meritele dr. Dănuț Doboș, căruia i se datorează mult din recuperarea memoriei istorice privitoare la episcopul Durcovici. A fost evidențiată, de asemenea, strădania și implicarea pr. Isidor Iacovici, postulatorul cauzei de beatificare a episcopului Durcovici, în buna organizare și desfășurare a simpozionului.

Cuvântul final i-a revenit arhiepiscopului Ioan Robu care a mulțumit organizatorilor și participanților la simpozion. Evocând misterul care planează asupra locației precise a mormântului episcopului Durcovici și tăcerea așternută peste acel mormânt, PS Robu a evidențiat, prin contrast, caracterul de "voce" al simpozionului care a avut loc. Memoria episcopului martir Durcovici va rămâne vie atâta timp cât vor exista "voci" care să o povestescă generațiilor următoare.

 

Pr. Iosif Antili

 

(...back)